harraste E L E K T R O N I I K K A

SISÄLTÖ
MILJOONALAATIKKO
Sekalaista elektroniikkaharrastajan tarvitsemaa tietoa, taulukoita, laskukaavoja, yms.
KIRPPIS
Elektroniikkaharrastajan kauppapaikka.
PIIRROSMERKIT
Elektroniikan, sähkötekniikan ja rakenussähköpiirrustusten piirrosmerkkejä.
RAKENNUSOHJEET
Kytkikset, piirilevykuvat, ja muut rakenteluohjeet pariin elektroniikkaprojektiin.
ARTIKKELIT
Elektroniikasta ja sähköstä yleensäkin, kirjoittelemiani juttuja, asiasta ja asian vierestä.
U.K.K.
Usein Kysytyt Kysymykset.
KÄRY KÄVI
Enemmän tai vähemmän hauskoja tapahtumia elävästä elämästä.
SALAISET PAHEET
Elektroniikkaharrastajan salaiset paheet... sovellettavissa omalla vastuulla.
LINKIT
Linkkejä sinne ja tänne.
PALAUTE
Näihin sivuihin liittyvä palaute, sekä elektroniikkaan liittyvät kysymykset tänne.
ETUSIVULLE

 

Julkaistu:15.6.2012
Muokattu: 
KiCad OPAS
Osa 5 - Piirilevyn suunnittelun teoria

KiCad-Oppaan viidennessä osassa pääsemme viimein siihen oleellisimpaan juttuun, eli piirilevyjen suunnitteluun. Mutta, taas kerran, hullua on hauska pitää jännityksessä ... vai miten se nyt meni. Alkuun oli ajatuksenani sisällyttää kaikki piirilevysuunnittelun jutut tähän samaan viitososaan, mutta koska aiheesta riittää paljon kirjoitettavaa, ja koska tämänkin osan valmistuminen meni jo muutenkin myöhäiseksi, käymme tässä osassa läpi piirilevyn suunnittelun teoriapuolen, eli pcbnew-piirilevyeditorin työkalut, sekä vähän perustietoa piirilevykuvan erilaisista tasoista, yms.

Seuraavassa osassa päästään sitten siihen varsinaiseen piirilevyn suunnitteluun. Koettakkee kestää ... enhän minä tahalteni...:-(

Tasot piirilevysuunnittelussa
Kuten monissa muissakin piirto- ja suunniteluohjelmissa, myös KiCad:issa piirros muodostuu useista tasoista. Ajatellaanpa vaikapa jollakin Cad-tyyppisellä piirto-ohjelmalla piirrettyä rakennuksen pohjapiirrustusta. Rakennuksen seinät voidaan piirtää yhdelle tasolle. Toiselle tasolle vaikkapa ovet ja ikkunat, kolmanteen kiintokalusteet, jne.

Sitten piirrustustiedosto lähetetään sähkö- ja LVI-suunnuittelijoille jotka piirtävät kuviin omat juttunsa, ja taas eri LVIS-systeemit omiksi tasoikseen. Miksi? Miksi kaikki asiat eivät voisi olla samassa kuvassa, samassa tasossa? Siksi että rakennesuunnittelija ei välttämäti halua katsella kuvaa, jossa on kaikki kalusteet, sekä sähkö ja putkivedot samassa sillisalaatissa. Nyt kun kuvan eri jutut ovat kaikki omina tasoinaan, saadaan parilla hiiren klikkauksella valittua näkyviin juuri ne jutut, joita kussakin tilanteessa halutaan katsella.

Tällaista tasoista muodostuvaa kuvaa voisi verrata nippuun piirtoheitinkalvoja. Nipun pohjimmaiseen kalvoon on piirretty rakennuksen seinät. Sitten laitetaan nipun päälle uusi kalvo ja piirretään siihen kalusteet, ja kolmanteen kalvoon sähkökuvat, jne. Tällä tavoin meillä on nippu kalvoja, ja se mitä näemme tämän nipun läpi katsottuna, on kuva jossa on mukana kaikki sisältö. Jos taasen haluamme katsella pelkkiä rakennuskuvia, ilman sähkö ja LVI-kuvia, otamme nipusta nämä kalvot pois. Yksinkertaista...

Tässä oli lyhyesti, punahehkuisesta rautalangasta väännettynä, tasojen käytön perusidea teknisessä piirtämisessä...

Jaa, vai tiesit tämän jo ennestään? No olisit sitten hypännyt tämän rautalankaosion ylitse! Kaikki tässä jo saa rautalangasta vääntää;-)

KiCad:issa tasot (Layer) toimivat kutakuinkin samaan tapaan. Varsinaisia työtasoja on aina vähintään kaksi, levyn kuparipuolen foliokerros (Copper), sekä levyn komponenttipuolen kuparikerros (Component). Tavallisessa yksipuoleisessakin piirilevyssä on siis kaksi tasoa, vaikka tällöin komponenttipuolen tasoon ei mitään folioita (välttämäti) piirrelläkään, se on tällöin vain komponenttitaso.

Tarvittaessa levyyn saadaan lisääkin kuparitasoja, jolloin puhutaankin jo monikerroslevyistä. Näitä kuitenkin harrasteprojekteissa harvemmin tarvitaan, eikä niiden valmistaminenkaan oikein kotikonstein onnistu, joten tähän emme tässä oppaassa tämän enempää puutu.

Varsinaisten työtasojen, eli kuparikerrosten lisäksi, KiCad:issa on myös useita aputasoja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Vanhemmassa KiCad:issa aktiivisen tason valinta tapahtuu yläpalkin pudostusvalikosta, kuten viereinen kuva näyttää.

Aktiivisen kerroksen valinta vaikuttaa siihen, millekä tasolle kulloinkin levylle piirrettävä juttu menee. Tosin, monet noista piirrettävistä jutuista on rajattu siten että niitä voi piirtää vain määrättyyn tasoon tai määrätyille tasoille. Esimerkiksi grafiikkakuvioiden piirron työkalut eivät toimi, jos valittuna on levyn kupari- tai komponenttipuolen foliotaso. Vastaavasti folioita on turha yrittää piirrellä muille, kuin niille varatuille tasoille.

Vanhemmassa KiCad:issa ei ole, muista tasoja käyttävistä piirto-ohjelmista tuttua ominaisuutta, jossa haluttuja tasoja saataisiin klikkailtua piiloon ja taas näkyviin. Uudemmassa versiossa sensijaan on ikkunan oikeaan reunaan sijoittuva tasojenhallintapaneeli, josta aktiivisen tason valinnan lisäksi saadaan myös klikkailtua tasoja piiloon.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu KiCad:in tasot. Tasojen suomenkieliset selitteet ovat peräisin KiCad:in uudemmasta versiosta 2010-03-14-final. Kursivoidut englanninkieliset selitteet ovat versiosta 2007-11-29-a.

Taka
Copper
Levyn takapuolen kuparikerros. Perinteisissä yksikerroslevyissä tämä on siis kuparipuoli. Tälle tasolle voidaan piirrellä pelkästään foliota ja foliotäyttöjä.
Etu
Component
Levyn etupuolen kuparikerros. Perinteisissä yksikerroslevyissä tämä on komponettipuoli. Tälle tasolle voidaan piirrellä pelkästään foliota ja foliotäyttöjä.
Liima_taka
Adhes Cop
Pintaliitoskomponenttien liimakiinnityksessä käytettävien liimatäplien sijoitukset levyn takapuolella. Enempi teollisen piirilevyvalmistuksen juttuja, jotka voinee kotitekoisissa harrasteprojekteissa unohtaa.
Liima_etu
Adhes Cmp
Pintaliitoskomponenttien liimakiinnityksessä käytettävien liimatäplien sijoitukset levyn etupuolella. Enempi teollisen piirilevyvalmistuksen juttuja, jotka voinee kotitekoisissa harrasteprojekteissa unohtaa.
JuotP_taka
SoldP Cop
Juotospastan sijoitukset levyn takapuolella. Kotitekoisissa levyissä tähänkään tasoon ei tarvinne juuri koskea.
JuotP_etu
SoldP Cmp
Juotospastan sijoitukset levyn etupuolella. Kotitekoisissa levyissä tähänkään tasoon ei tarvinne juuri koskea.
SilkP_taka
SilkS Cop
Levyn takapuolen silkkipainataukset. Kotitekoisiin levyihin harvemmin silkkipainatuksia tehdään, mutta jos teetät levyjä jossain levytehtaassa, niin sitten...
SilkP_etu
SilkS Cmp
Levyn etupuolen silkkipainataukset. Kotitekoisiin levyihin harvemmin silkkipainatuksia tehdään, mutta jos teetät levyjä jossain levytehtaassa, niin sitten...
JEP_taka
Mask Cop
Juotteenestopinnoite levyn takapuolella. Kotitekoisissa levyissä harvemmin käytetty juttu, mutta jos teetät levyjä jossain levytehtaassa, niin silloin tämäkin kannattaa huomioida.
JEP_etu
Mask Cmp
Juotteenestopinnoite levyn takapuolella. Kotitekoisissa levyissä harvemmin käytetty juttu, mutta jos teetät levyjä jossain levytehtaassa, niin silloin tämäkin kannattaa huomioida.
Piirrokset
Drawings
Piirilevylle piirreltäville piirroksille varattu kerros. Tänne voit piirrellä ... no melkein mitä vain, kaikilla muilla paitsi folion piirron työkaluilla.
Kommentit
Comments
Levypohjaan kirjoiteltaville kommenteille varattu kerros. Kirjoittele tänne tekstityökalulla, mitä huvittaa...
Eco 1
Eco 1
-
Eco 2
Eco 2
-
Levyn reuna
Edges Pcb
Tälle tasolle piirretään levyn ääriviivat, grafiikkatyökaluja käyttäen.

Työkalupalkit
Suuri osa piirilevyn suunnittelussa tarvittavista työkaluista löytyy hiiren oikean painikkeen takaa, sekä pikanäppäimistä. Mutta myös työkalupalkeissa on paljon toimintoja, joten käydäänpä ne läpi nyt alkuun. Palkkeja on kolme, piirtoalueen vasemmalla, oikealla ja yläpuolella. Painikeiden suomenkieliset selitteet ovat peräisin KiCad:in uudemmasta versiosta 2010-03-14-final. Kursivoidut englanninkieliset selitteet ovat versiosta 2007-11-29-a.

Vasen työkalupalkki
Poista/ota käyttöön suunnittelusääntöjen (DRC) tarkastus
DRC Off (Disable!!!), Currently: DRC is active
DRC (Design Rule Checking)-toiminnon päälle/pois kytkentä. Tämä kannattaa pitää käynnissä, koska muuten ohjelma antaa vapaasti piirrellä kytkentäkaavion vastaisia foliovetoja.
Näytä/piilota pisterasteri
Grid not show
Valitsee, näytetäänkö piirtoalueen taustalla pisterasteri. Rasteria käyttämällä on helpompi kohdistaa kytkikseen lisättäviä komponentteja samalle pysty/vaakalinjalle.
Näytä napa/karteesitet koordinaatit
Display Polar Coords
Valitsee näytetäänkö alapalkissa koordinaatisto jonka nollapiste piirtoalueen vasemmassa ylänurkassa.
Mittayksiköt tuumina
Units = Inch
Mittayksikkönä tuumat. Tämä kannattaa yleensä olla piirrettäessä valittuna, koska komponenttikirjastojen komponentit ovat tuumajaollisia.
Mittayksiköt millimetreinä
Units = mm
Mittayksiköt millimetreinä.
Vaihda kursoria
Change Cursor Shape
Valitsee, näytetäänkö kursoria seuraavat koordinaattiviivat. Tätä käyttämällä on helpompi kohdistaa kytkikseen lisättäviä komponentteja samalle pysty/vaakalinjalle.
Näytä/piilota levyn kytkentärisukko
Show General ratsnest
Valitsee näytetäänkö "kumilangat", eli komponenttien juotosnastojen väliset yhteydet, joiden välille ei ole vielä piirrelty folioita.
Näytä/piilota osan kytkentärisukko
Module ratsnast not show
-
Automaattinen vanhan kytkentäliuskan poisto käyttöön/käytöstä
Disable Auto Delete old Track
-
Näytä/piilota täytöt
Do not Show Zones
Valitsee näytetäänkö kuparoidut alueet.
Näytä anturat täytettyinä/reunaviivoina
Show Pads Sketch mode
Valitsee näytetäänkö juotostäplät täytettyinä vai ääriviivoin.
Näytä liuskat täytettyinä/reunaviivoina
Show Tracks Sketch mode
Valitsee näytetäänkö foliot ja läpivientitäplät täytettyinä vai ääriviivoin.
Korkean kontrastin näyttöasetus
Hight Contrast Mode Display
Tällä painikkeella saat käyttöön näyttötilan, jossa vain valittuna oleva kerros näkyy normaalivärisenä, ja muut kerrokset harmaana.
Näytä/piilota aputyökalupalkki mikroaaltokäyttöön
Display auxiliary vertical toolbar
Kehitteillä oleva työkaluvalikoima piirikortin foliointiin syövytettävien mikroaaltokomponenttien luomiseen.

Yläreunan työkalupalkki
Uusi levy
New Board
Tällä painikkeella avataan uusi tyhjä piirilevypohja. Normaalia suunnitteluprojektia tehtäessä tätä ei yleensä tarvita, koska projektinhallinnan kautta pcbnew-ohjelmaan tultaessa projektiin kuuluva piirilevypohja aukeaa automaattisesti. KiCad:ia pystyy kuitenkin "väärinkäyttämään" siten että piirilevyä pääsee suunnittelemaan myös puhtaalta pöydältä, ilman kytkentäkaavion piirtoa ja komponenttien valintaa. Tällöin tämä painike on hyödyllinen.
Avaa levytiedosto
Open existing Board
Tällä painikkeella saa avattua minkä tahansa, johonkin projektiin kuuluvan, tai kuulumattoman, piirilevytiedoston (*.brd). Normaalia suunnitteluprojektia tehtäessä tätä ei yleensä tarvita, koska projektinhallinnan kautta pcbnew-ohjelmaan tultaessa projektiin kuuluva piirilevypohja aukeaa automaattisesti.
Tallenna levytiedosto
Save Board
Tallentaa avoimena olevan piirilevytiedoston.
Sivun asetukset
Page Settings
Avaa sivun asetuksien valintaikkunan. Tässä ikkunassa valitaan tulostuspaperin arkin koko, ja annetaan piirrustuksen nimiöosan tiedot. Nämä asetukset ovat samanlaiset kuin kytkentäkaavion piirron puolella.
Avaa osaeditori
Open Module Editor
Tämä painike käynnistää koteloeditorin, jolla voi muokata kotelokirjastosta löytyviä valmiita koteloita, tai piirrellä itse uusia koteloita komponenteille. Tästä aiheesta tulee lisää tarinaa joskus myöhemmin, oppaan seuraavissa osissa.
Leikkaa valittu osa
Cut selected item
Leikkaa liimaa työkalu, jolle ei ainakaan tavallisessa projektiin kuuluvan piirilevyn suunnitelussa ole juuri käyttöä löytynyt. Mahdollisesti "puhtaalta pöydältä" piirrettävän levyn suunnittelussa tästä voisi olla hyötyä?
Peru viimeinen toiminto
Undelete
Se tyypillinen "eikun"-nappi...
Tulosta levy
Print Board
Levyn piirrosversion tulostaminen. Aiheesta lisää oppaan seuraavassa osassa.
Piirturi
Plot
Levyn filmiversion tulostaminen. Aiheesta lisää oppaan seuraavassa osassa.
Lähennä
Zoom + (F1)
Zoomaustyökalu. Cad-tyylisissä piirto-ohjelmissa yleinen tapa, zoomaus hiiren rullaa pyörittämällä, toimii myös Kicad:issa, ja on omasta mielestäni kätevin tapa kytkiksen zoomaamiseen.
Loitonna
Zoom - (F2)
Katso edellinen.
Virkistä näyttö
Redraw (F3)
Koteloiden ja folioiden siirtely ja muu muokkaaminen jättää monesti ruudulle "roskia". Uudelleenpiirrätys siivoaa roskat pois.
Sovita koko näytölle
Auto zoom
Zoomaustyökalu joka sovittaa piirikorttilehden ikkunan kokoon sopivaksi. Tämä on kätevä työkalu esimerkiksi silloin, kun haluat nähdä, miltä piirikortti paperitulosteena näyttää kokonaisuudessaan.
Etsi komponentteja ja tekstiä
Find components and text
Hakutyökalu joka etsii hakusanan mukaista tekstiä ruudulta, ja siirtää hiiren kursorin löytyneen sanan päälle.
Lue liitostiedosto
Read Netlist
Projektiin kuuluvan piirilevyn suunnittelu lähtee liikkeelle tämän työkalun kautta. Tällä työkalulla luetaan, alkuun tyhjälle piirilevypohjalle, kytkentäkaavion suunnittelussa tallennettu, ja koteloiden valinnassa täydennetty liitostiedosto (*.net).
Tee suunnittelusääntöjen tarkastus
Pcb Design Rules Check
Avaa työkalun, jolla tarkastetaan suunnitellun piirilevyn säännönmukaisuus eristysvälien osalta.
Näytä ja valitse aktiivinen kerrospari reitytykseen ja läpivienteihin
Show active layer selections and select layer pair for route and place via
-
Manuaalinen ja automaattinen osien asemointi
Mode Module: Manual and Automatic Move or Place for modules
Klikkaamalla tämä nappi pohjaan, saat hiiren oikean napin valikoon näkyviin komponenttien automaattiseen asemointiin liittyvät toiminnot. Jos nappi ei ole pohjassa, nämä työkalut eivät ole valikossa näkyvissä.
Liuskat ja automaattireitytys
Mode Track and Autorouting
Klikkaamalla tämä nappi pohjaan, saat hiiren oikean napin valikoon näkyviin folioiden automaattiseen reititykseen liittyvät toiminnot. Jos nappi ei ole pohjassa, nämä työkalut eivät ole valikossa näkyvissä.

Oikea työkalupalkki
-
-
Poistaa valittuna olevan työkalun käytöstä.
Liitosverkon korostus
Net hightlight
Valitse tämä työkalu ja klikkaa piirilevyltä jotakin foliota. Folio ja siihen liittyvät juotostäplät näkyvät nyt korrostettuna kirkkaammalla värillä. Jos esimerkiksi haluat nähdä, missä kaikkialla piirilevyllä maatasoa risteilee, tämä työkalu auttaa tuon hahmottamisessa.
Näytä paikallinen kytkentärisukko
Display local ratsnest
-
Lisää osia
Add modules
Tällä työkalulla pystyy hakemaan kotelokirjastosta komponentteja, ja lisäilemään niitä piirilevylle. Jos olet tekemässä suunnitteluprojektin kautta avattua piirilevyä, tuskin tarvitset tätä työkalua. Mutta jos lähdet piirtelemään piirilevyä "puhtaalta pöydältä", eli ilman pohjana olevaa kytkentäkaaviota, tämä on hyvinkin tärkeä työkalu.
Lisää liuskoja ja läpivientejä
Add tracks and vias
Tällä työkalulla piirrellään piirilevylle folioita, ja kaksikerroslevyjä suunniteltaessa, lisäillään tarvittaviin kohtiin läpivientien vaatimat täplät.
Lisää täyttöjä
Add zones
Jos suunnitellun piirilevyn tyhjäksi jäävät alueet halutaan täyttää maatasolla, se tehdään tämän työkalun avulla.
Lisää grafiikkaa (viiva tai monikulmio)
Add graphic line or polygon
Piirtotyökalu suorien viivojen, tai näistä muodostuvien kuvioiden piirtelyyn.
Lisää grafiikkaympyrä
Add graphic circle
Työkalu ympyröiden piirtelyyn. Esimerkiksi levyn kiinnitysreikien paikat voi kotitekoisissa levyissä merkata ympyröillä.
Lisää grafiikkakaari
add graphic arc
Työkalu kaarien piirtämiseen.
Lisää tekstiä
Add text
Työkalu tekstikenttien lisäämiseen piirilevylle.
Lisää mittamerkintöjä
Add dimension
Työkalu mittajanojen piirtämiseen.
Lisää kerroskohdistuskohtio
Add layer alignment target
Tällä työkalulla piirrellään kohdistusmerkkejä, joita tarvitaan kaksipuolisen levyn valotuskalvojen kohdistamisessa.
Poista
Delete items
Poistotyökalu koteloiden, folioiden, yms. poistamiseen piirilevyltä.
Siirtymän asettelu poraus ja ladontatiedostoihin
Offset adjust for drill and place files
-

Hiiren oikean napin valikko
KiCad:in piirilevyeditorissa, hiiren oikean napin takaa avautuva valikko ei toimi aivan siten kuin muissa ohjelmissa yleensä. Normaalia toimintaa on se, että valikossa on aina näkyvillä tietyt perusjutut, sekä se että valikkoon tulee näkyviin myös erilaisia lisätyökaluja sen mukaan, missä kohtaa piirtoaluetta hiiren oikeaa käytetään.

KiCad:issä vastaan voi kuitenkin tulla tulla sellainenkin tilanne, jossa klikkauskohdassa saattaa olla päällekkäin useammankin eri elementin osia. Viereisessä kuvassa hiiren oikeaa on klikattu vastuksen R6, toisen juotostäplän päällä. Tällaisessa tilanteessa ennen varsinaista valikkoa aukeaa, kuvan mukainen "esivalikko", josta valitaan, mitä klikkauskohdan elementtiä halutaan käsitellä. Luonnollisesti silloin, jos klikattavassa kohdassa on vain yksi elementti, esivalikkoa ei näytetä, vaan varsinainen valikko aukeaa suoraan.

Klikattuun vastuksen juotostäplään tulee kaksi eri foliota (track), jotka näkyvät esivalikossa kumpikin omina riveinään. Esivalikossa näkyy foliosta sen leveys, mihinkä kytkentäverkkoon se kuuluu, sekä viimeisenä folion pituus. Jos valitsemme esivalikosta jomman kumman folion, saamme näkyviin sitä käsittelevän valikon.

Seuraavissa taulukoissa suomenkieliset selitteet ovat peräisin KiCad:in uudemmasta versiosta 2010-03-14-final. Kursivoidut englanninkieliset selitteet ovat versiosta 2007-11-29-a.

Siirrä solmua
Move Node
Foliot muodostuvat suorista viivoista. Kahden tai useamman folioviivan yhtymäkohtaa sanotaan solmuksi (node). Solmun siirrossa solmukohdan paikka muuttuu, ja siihen tulevat folioviivojen päät seuraavat mukana. Samassa pisteessä mahdollisesti olevat juotosnastat tai komponentien kotelot pysyvät paikoillaan.
Change Width Folion/folioiden leveyden muutostyökalut. Leveyttä voi muutella valitun folioviivan osalle, tai koko folion matkalle kerrallaan. Leveytenä käytetään ylätyökalupalkin yhteydessä olevasta pudotusvalikosta valittuna olevaa oletusleveyttä.
Poista
Delete
Folion poisto folioviivoittain tai koko folio kerrallaan.
Aseta liput
Set flags
Folioita voidaan tarvittaessa "lukita" paikoilleen.
Valitse liuskan leveys
Select track width
Valitun folion leveyden vaihto. Tästä avatuvaan sivuvalikkoon tulee näkyviin projektissa tähän saakka käytetyt folioleveydet.

Jos esivalikosta valitaan juotostäplän (Pad) käsittelyä koskeva valikko, saamme ruudulle suunnilleen seuraavanlaista valikkorakennetta.

Siirrä
Move
Siirtää valittua juotostäplää. Komponentin koteloa tai folioita ei siirretä.
Raahaa
Drag
Siirtää valittua juotostäplää. Täplään tuleva folio/foliot seuraavat mukana. Komponentin koteloa ei siirretä.
Muokkaa anturaa
Edit Pad
Avaa valintaikkunan, jossa muutellaan valitun juotostäplän asetuksia.
Kopioi käyttöasetukset tähän anturaan
New Pad Settings
Muuttaa valitun juotostäplän asetukset oletusasetusten mukaiseksi.
Kopioi tämän anturan asetukset käyttöasetuksiin
Export Pad Settings
Muuttaa juotostäplien oletusasetukset, valitun juotostäplän asetusten mukaisiksi.
Globaalit anturan asetukset
Global Pad Settings
-
Poista
delete
Valitun juotostäplän poisto

Jos valitsemme esivalikosta komponentin kotelon (footprint), avautuva valikko on seuraavanlainen.

Siirrä
Move
Siirtää valittua koteloa. Foliot eivät seuraa mukana.
Raahaa
Drag
Siirtää valittua koteloa. Kotelon juotostäpliin piirretyt foliot seuraavat mukana.
Kierrä +
Rotate +
Kiertää valittua komponenttia 90 astetta vastapäivään.
Kierrä -
Rotate -
Kiertää valittua komponenttia 90 astetta myötäpäivään.
Käännä
Flip
Kääntää komponentin kotelokuvan peilikuvaksi.
Muokkaa
Edit
Avaa valintaikkunan josta voidaan muutella valitun komponentin kotelon asetuksia.
Poista osa
Delete module
Poistaa valitun komponentin piirilevyltä.

Muita hiiren oikean napin takaisesta valikosta löytyviä toimintoja:

Seuraavat toiminnot ovat valikossa aina käytettävissä.
Etsi ja siirrä liitoskuvaa
Get and Move Footprint
Avaa hakuikkunan johon kirjoitetaan haettavan komponentin tunnus. Sitten klikataan OK, ja jos komponentti löytyy, sen kotelo takertuu hiiren kursoriin, josta sen saa pudotettua uuteen paikkaan. Siis komponentin kotelo, juotostäplineen, siirtyy, mutta juotostäpliin tulevat foliot jäävät paikoilleen.
Valitse työkerros
Select Working Layer
Avaa välintaikkunan josta pääsee vaihtamaan aktiivisena olevaa piirtotasoa.
Keskiö
Center
Siirtää piirilevykuvaa ruudulla siten että klikattu kohta tulee ruudun keskelle.
Lähennä
Zoom +/-
Kuvan zoomaus. Sama onnistuu myös hiiren rullaa pyörittelemällä.
Loitonna
Zoom select
Avaa sivuvalikon, josta voi valita halutun zoomaustarkkuuden.
Sovita koko näytölle
Auto
Sovittaa zoomauksen sellaiseksi että koko piirilevy mahtuu näytölle.
Virkistä näyttö
Redraw
Koteloiden ja folioiden siirtely ja muu muokkaaminen jättää monesti ruudulle "roskia". Uudelleenpiirrätys siivoaa roskat pois.
Pisterasterin valinta
Grid Select
Avaa sivuvalikon, josta valitaan taustaristikon jaon tiheys.
Seuraavat toiminnot tulevat valikkoon näkyville, kun hiiren oikeaa klikataan folion päällä.
Raahaa segmenttiä, pidä kulma
Drag segments, keep slope
Valitun folioviivan siirto. Folioviivaa voi siirtää vain sivusuunnassa. Folioviivaan yhteydessä olevien muiden folioviivojen päät seuraavat mukana.
Raahaa segmenttiä
Drag segments
Valitun folioviivan siirto. Folioviivaa voi siirrellä rajattomasti. Folioviivaan yhteydessä olevien muiden folioviivojen päät seuraavat mukana.
Murra liuska
Break track
Katkaisee folioviivan. Keskelle folioviivaa, klikattuun kohtaan syntyy uusi solmupiste (node), johon folioviivojen katkaistut päät yhdistyvät.
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä komponentin tunnus/arvo-tekstikenttien yhteydessä.
Viite
Reference
Komponentin tunnus. Avaa sivuvalikon, josta pääsee siirtämään, kääntelemään tai muokkaamaan valittua tekstikenttää.
Arvo
Value
Komponentin arvo. Avaa sivuvalikon, josta pääsee siirtämään, kääntelemään tai muokkaamaan valittua tekstikenttää.
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä kun hiiren oikeaa klikkaa piirilevyn täyttöalueiden päällä.
-
Edit Zone
Avaa valintaikkunan josta pääsee muokkaamaan täyttöalueen asetuksia.
Poista alan täyttö
Delete Zone
Poistaa täytön alueelta.

Pikanäppäimet

Levyn piirrossa tarvittavia pikanäppäimiä
VLiuskanpiirtotyökalun ollessa valittuna, vaihtaa käytössä olevaa työkerrosta (komponenttipuoli<=>kuparipuoli). Liuskaa piirrettäessä, tekee liuskaan, hiiren kursorin kohdalle, läpivientitäplän, ja vaihtaa kerrosta, jonka jälkeen liuskan piirtoa voi jatkaa valitussa kerroksessa.
RKääntää 90 astetta sen komponentin koteloa, jonka päällä hiiren kursori on.
SSiirtää sen komponentin, jonka päällä hiiren kursori on, toiseen työkerrokseen (komponenttipuoli<=>kuparipuoli), jos se on siirrettävissä.
TAvaa hakuikkunan johon kirjoitetaan haettavan komponentin tunnus. Sitten klikataan OK, ja jos komponentti löytyy, sen kotelo takertuu hiiren kursoriin, josta sen saa pudotettua uuteen paikkaan. Siis komponentin kotelo, juotostäplineen, siirtyy, mutta juotostäpliin tulevat foliot jäävät paikoilleen.
MSiirtää sitä komponenttia, jonka päällä hiiren kursori on. Komponentti jää kiinni hiiren kursoriin, josta se klikkaamalla pudotetaan haluttuun paikkaan. Komponentin juotostäpliin mahdollisesti jo piirretyt liuskat eivät seuraa mukana.
GSiirtää sitä komponenttia, jonka päällä hiiren kursori on. Komponentti jää kiinni hiiren kursoriin, josta se klikkaamalla pudotetaan haluttuun paikkaan. Komponentin juotostäpliin mahdollisesti jo piirretyt liuskat seuraavat mukana.
KValitsee näytetäänkö foliot täytettyinä vai ääriviivoin.
FKääntää peilikuvaksi komponentin, jonka päällä hiiren kursori on.
LLiuskan päällä käytettynä lukitsee/vapauttaa lukituksen. Lukituksella voidaan estää automaattista reititystä kajoamasta liuskaan. Manuaalisesti lukittua liuskaa voi siirrellä.
EndFoliota piirrettäessä, katkaisee piirron. Jos DRC-työkalu on aktivoituna, katkaisu toimii vain jos ollaan sellaisen juotosnastan tai folion päällä, johonka piirron voi keskeyttää.
DeleteJos valittuna on koteloidenlisäystyökalu, tämä poistaa kotelon, jonka päällä hiiren kursori on. Jos valittuna on liuskojenpiirtotyökalu, poistaa koko folioyhteyden (kahden juotostäplän välisen alueen), jonka päällä hiiren kursori on.
Askel-
palautin
Jos valittuna on liuskojenpiirtotyökalu, poistaa folioliuskan, eli yhden suoran folionpätkän, jonka päällä hiiren kursori on.
Väli-
lyönti
Koordinaatiston nollaus. Piirtoalueen alapalkissa on kaksi koordinaatistoa. Toisen nollapiste on pysyvästi piirtoalueen vasemmassa yläreunassa. Toisen voi tarvittaessa nollata välilyönnillä mihinkä kohtaan tahansa.
Zoomauksen ja uudelleenpiirron pikanäppäimet
F1Lähennä. Eli kuvan zoomaus suuremmaksi.
F2Loitonna. Eli kuvan zoomaus pienemmäksi.
F3Kuvan uudelleen piirto.
F4Keskittää hiiren kursorin alla olevan kuvan kohdan näytön keskelle.
Työkerroksen vaihdon pikanäppäimet
+Vaihtaa käyttöön seuraavan käytettävissä olevan kerroksen. 2-kerroslevyillä komponenttipuolen, useampikerroksisessa nykyistä seuraavaksi ylemmän kerroksen.
-Vaihtaa käyttöön edellisen käytettävissä olevan kerroksen. 2-kerroslevyillä kuparipuolen, useampikerroksisessa nykyistä seuraavaksi alemman kerroksen.
Page UpVaihtaa käyttöön komponenttipuolen.
Page DownVaihtaa käyttöön kuparipuolen.
F5 -
F10

jne.
Jos suunniteltava levy on kolme tai useampi kerroksinen, näillä funktionäppäimillä valitaan levyn sisäkerroksia.
Muita pikanäppäimiä
Ctrl STallentaa avoimena olevan piirilevytiedoston.
Ctrl LAvaa levytiedoston.
Ctrl FAvaa hakutyökalun.
?Näyttää listauksen käytössä olevista pikanäppäimistä.

KiCad:in piirilevyeditorista löytyy siis iso joukko hyödyllisiä pikanäppäimiä, joita kannattaa opetella hyödyntämään, mutta ei siinä vielä kaikki. Jos toimintojen lontoonmurteisista nimikkeistä johdetut pikanäppäinkomennot tympivät, voit helposti muokata pikanäppäimet haluamiksesi.

Preferences-valikon alaosan toiminnoilla tämä onnistuu. Show current hotkey list näyttää listauksen käytössä olevista pikanäppäimistä. Create Hotkey config file kysyy ensin tiedostonimen luotavalle asetustiedostolle, ja kirjoittaa sitten sen hetkiset pikanäpäinasetukset tiedostoksi. Tämä on ensimmäinen homma, kun haluat alkaa pikanäppäimiä muokkaamaan.

Seuraavaksi Edit Hotkey config file. Tämä avaa äsken luodun asetustiedoston tekstieditoriin, jossa voit muokata pikanäppäimien astuksia haluamiksesi. Tiedoston alkupäässä on risuaidoitetuilla kommenttiriveillä listattuna tunnukset käytettävissä oleville pikanäppäimille. Sen jälkeen kunkin pikanäppäimen määritykset omalla rivillään. Tee haluamasi muutokset ja tallenna samalle tai uudelle nimelle.

Sitten Reread Hotkey config file. Tämä avaa tiedostonvalintaikkunan, jossa voit valita käyttöön otettavaksi juuri muokkaamasi, tai jonkin muun, pikanäppäimien asetustiedoston. Pikanäppäimien asetustiedostojen tiedostopääte on *.key, ja tiedostot ovat tavallisia tekstitiedostoja, joita voi muokata millä tahansa tekstieditorilla.

Hotkey config location alavalikosta voidaan valita, mitä hakemistoa käytetään pikanäppäimien asetustiedostojen oletushakemistona. Home, eli kotihakemisto on varmin valinta, kun olet tekemässä itsellesi omaan käyttöön asetustiedostoja. kicad/template, on puolestaan hyvä valinta silloin jos halutaan tehdä eri käyttäjille yhteisiä asetustiedostoja. Mutta tuonne on yleensä kirjoitusoikeudet vain pääkäyttäjällä.

Edellinen osa   Sisällysluettelo   Seuraava osa

Tulostuskelpoinen sivu

harraste ELEKTRONIIKKA - ©Kari Huhtama, Iittala